จังหวัดต้นทาง จุดขึ้นรถ จังหวัดปลายทาง จุดลงรถ
จังหวัดต้นทาง จุดขึ้นรถ จังหวัดปลายทาง จุดลงรถ
เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) 3 เพชรบูรณ์ ท่ารถเพชรทัวร์ หล่มสัก
เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) 3 เลย ท่าด่านซ้าย
เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) 3 เลย ท่าภูเรือ
เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) 3 เลย สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย
เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) 3 เลย วังสะพุง
เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) 3 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น
เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) 3 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ
เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) 3 นครพนม สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครพนม
เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) 3 บึงกาฬ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ
เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) 3 บึงกาฬ ศรีวิไล
เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) 3 บึงกาฬ พรเจริญ
เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) 3 พิษณุโลก สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก
เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) 3 มหาสารคาม สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มหาสารคาม
เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) 3 มหาสารคาม โกสุมพิสัย
เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) 3 ยโสธร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร
เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) 3 ร้อยเอ็ด จุดจอด อ.เสลภูมิ
เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) 3 ร้อยเอ็ด สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ร้อยเอ็ด
เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) 3 สกลนคร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สกลนคร
เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) 3 สกลนคร กุสุมาลย์
เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) 3 สกลนคร คำตากล้า
เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) 3 สกลนคร วารนิวาส
เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) 3 หนองบัวลำภู จุดจอดหนองบัวลำภู
เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) 3 อุดรธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี
เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) 3 อุบลราชธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี
เพชรบูรณ์ ท่ารถเพชรทัวร์ หล่มสัก เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) 3
เพชรบูรณ์ ท่ารถเพชรทัวร์ หล่มสัก แพร่ จุดจอด อ.เด่นชัย
เพชรบูรณ์ ท่ารถเพชรทัวร์ หล่มสัก กาฬสินธุ์ จุดจอด อ.กุฉินารายณ์
เพชรบูรณ์ ท่ารถเพชรทัวร์ หล่มสัก กาฬสินธุ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กาฬสินธุ์
เพชรบูรณ์ ท่ารถเพชรทัวร์ หล่มสัก ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น
เพชรบูรณ์ ท่ารถเพชรทัวร์ หล่มสัก ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ
เพชรบูรณ์ ท่ารถเพชรทัวร์ หล่มสัก ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก
เพชรบูรณ์ ท่ารถเพชรทัวร์ หล่มสัก ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ .แม่สอด
เพชรบูรณ์ ท่ารถเพชรทัวร์ หล่มสัก พิษณุโลก สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก
เพชรบูรณ์ ท่ารถเพชรทัวร์ หล่มสัก มหาสารคาม สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มหาสารคาม
เพชรบูรณ์ ท่ารถเพชรทัวร์ หล่มสัก มหาสารคาม โกสุมพิสัย
เพชรบูรณ์ ท่ารถเพชรทัวร์ หล่มสัก มุกดาหาร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มุกดาหาร
เพชรบูรณ์ ท่ารถเพชรทัวร์ หล่มสัก ยโสธร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร
เพชรบูรณ์ ท่ารถเพชรทัวร์ หล่มสัก ร้อยเอ็ด จุดจอด อ.เสลภูมิ
เพชรบูรณ์ ท่ารถเพชรทัวร์ หล่มสัก ร้อยเอ็ด สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ร้อยเอ็ด
เพชรบูรณ์ ท่ารถเพชรทัวร์ หล่มสัก ลำปาง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง
เพชรบูรณ์ ท่ารถเพชรทัวร์ หล่มสัก ลำพูน จุดจอดแยกดอยติ
เพชรบูรณ์ ท่ารถเพชรทัวร์ หล่มสัก สุโขทัย จุดจอด ต.ลานหอย
เพชรบูรณ์ ท่ารถเพชรทัวร์ หล่มสัก สุโขทัย สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุโขทัย
เพชรบูรณ์ ท่ารถเพชรทัวร์ หล่มสัก อุตรดิตถ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์
เพชรบูรณ์ ท่ารถเพชรทัวร์ หล่มสัก อุบลราชธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี
เลย ท่าด่านซ้าย เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) 3
เลย ท่าด่านซ้าย แพร่ จุดจอด อ.เด่นชัย
เลย ท่าด่านซ้าย นครพนม สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครพนม
เลย ท่าด่านซ้าย บึงกาฬ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ
เลย ท่าด่านซ้าย บึงกาฬ ศรีวิไล
เลย ท่าด่านซ้าย บึงกาฬ พรเจริญ
เลย ท่าด่านซ้าย พิษณุโลก สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก
เลย ท่าด่านซ้าย ลำปาง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง
เลย ท่าด่านซ้าย ลำพูน จุดจอดแยกดอยติ
เลย ท่าด่านซ้าย สกลนคร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สกลนคร
เลย ท่าด่านซ้าย อุดรธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี
เลย ท่าด่านซ้าย อุตรดิตถ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์
เลย ท่าด่านซ้าย อุตรดิตถ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์
เลย ท่าภูเรือ เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) 3
เลย ท่าภูเรือ แพร่ จุดจอด อ.เด่นชัย
เลย ท่าภูเรือ นครพนม สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครพนม
เลย ท่าภูเรือ บึงกาฬ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ
เลย ท่าภูเรือ บึงกาฬ ศรีวิไล
เลย ท่าภูเรือ บึงกาฬ พรเจริญ
เลย ท่าภูเรือ พิษณุโลก สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก
เลย ท่าภูเรือ ลำปาง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง
เลย ท่าภูเรือ ลำพูน จุดจอดแยกดอยติ
เลย ท่าภูเรือ สกลนคร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สกลนคร
เลย ท่าภูเรือ อุดรธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี
เลย ท่าภูเรือ อุตรดิตถ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์
เลย สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) 3
เลย สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย แพร่ จุดจอด อ.เด่นชัย
เลย สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย นครพนม สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครพนม
เลย สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย บึงกาฬ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ
เลย สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย พิษณุโลก สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก
เลย สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย ลำปาง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง
เลย สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย ลำพูน จุดจอดแยกดอยติ
เลย สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย สกลนคร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สกลนคร
เลย สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย อุตรดิตถ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์
กาฬสินธุ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กาฬสินธุ์ เพชรบูรณ์ ท่ารถเพชรทัวร์ หล่มสัก
กาฬสินธุ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กาฬสินธุ์ ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก
กาฬสินธุ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กาฬสินธุ์ ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ .แม่สอด
กาฬสินธุ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กาฬสินธุ์ พิษณุโลก สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก
กาฬสินธุ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กาฬสินธุ์ มุกดาหาร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มุกดาหาร
กาฬสินธุ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กาฬสินธุ์ สุโขทัย สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุโขทัย
กำแพงเพชร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร กรุงเทพมหานคร ปั๊ม ปตท รามอินทรา (กม 3)
กำแพงเพชร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร จันทบุรี จุดจอด อ.ขลุง
กำแพงเพชร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร จันทบุรี จุดจอด อ.นายายอาม
กำแพงเพชร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร จันทบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.จันทบุรี
กำแพงเพชร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร ชลบุรี ท่าแหลมฉบัง
กำแพงเพชร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร ชลบุรี ท่าชลบุรี
กำแพงเพชร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร ชลบุรี ท่าพัทยา
กำแพงเพชร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร ตราด จุดจอด ต.แสนตุ้ง
กำแพงเพชร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร ตราด สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตราด
กำแพงเพชร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร ระยอง จุดจอด อ.บ้านฉาง
กำแพงเพชร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร ระยอง ท่า อ.แกลง
กำแพงเพชร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร ระยอง ท่ามาบตาพุด
กำแพงเพชร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร ระยอง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ระยอง (ใหม่)
กำแพงเพชร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร ราชบุรี ราชบุรี
กำแพงเพชร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร สมุทรสาคร จุดจอดมหาชัย
ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) 3
ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น แพร่ จุดจอด อ.เด่นชัย
ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก
ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ .แม่สอด
ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น พิษณุโลก สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก
ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น มุกดาหาร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มุกดาหาร
ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น ลำปาง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง
ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น ลำพูน จุดจอดแยกดอยติ
ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น สุโขทัย จุดจอด ต.ลานหอย
ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น สุโขทัย สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุโขทัย
ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น อุตรดิตถ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์
ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น อุบลราชธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี
ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) 3
ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ แพร่ จุดจอด อ.เด่นชัย
ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก
ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ .แม่สอด
ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ พิษณุโลก สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก
ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ มุกดาหาร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มุกดาหาร
ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ ลำปาง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง
ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ ลำพูน จุดจอดแยกดอยติ
ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ สุโขทัย จุดจอด ต.ลานหอย
ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ สุโขทัย สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุโขทัย
ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ อุตรดิตถ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์
ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ อุบลราชธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี
จันทบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.จันทบุรี กำแพงเพชร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร
จันทบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.จันทบุรี ตาก จุดจอด อ.วังเจ้า
จันทบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.จันทบุรี ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก
จันทบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.จันทบุรี ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ .แม่สอด
จันทบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.จันทบุรี นครสวรรค์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์
จันทบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.จันทบุรี พิจิตร วชิรบารมี
จันทบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.จันทบุรี พิจิตร จุดจอดปลวกสูง
จันทบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.จันทบุรี พิษณุโลก จุดจอด ม.นเรศวร
จันทบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.จันทบุรี พิษณุโลก สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก
ชลบุรี ท่าแหลมฉบัง กำแพงเพชร จุดจอด ต.สลกบาตร
ชลบุรี ท่าแหลมฉบัง กำแพงเพชร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร
ชลบุรี ท่าแหลมฉบัง ตาก จุดจอด อ.วังเจ้า
ชลบุรี ท่าแหลมฉบัง ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก
ชลบุรี ท่าแหลมฉบัง ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ .แม่สอด
ชลบุรี ท่าแหลมฉบัง นครสวรรค์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์
ชลบุรี ท่าแหลมฉบัง พิจิตร วชิรบารมี
ชลบุรี ท่าแหลมฉบัง พิษณุโลก จุดจอด ม.นเรศวร
ชลบุรี ท่าแหลมฉบัง พิษณุโลก สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก
ชลบุรี ท่าชลบุรี กำแพงเพชร จุดจอด ต.สลกบาตร
ชลบุรี ท่าชลบุรี กำแพงเพชร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร
ชลบุรี ท่าชลบุรี ตาก จุดจอด อ.วังเจ้า
ชลบุรี ท่าชลบุรี ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก
ชลบุรี ท่าชลบุรี ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ .แม่สอด
ชลบุรี ท่าชลบุรี นครสวรรค์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์
ชลบุรี ท่าชลบุรี พิจิตร วชิรบารมี
ชลบุรี ท่าชลบุรี พิจิตร จุดจอดปลวกสูง
ชลบุรี ท่าชลบุรี พิษณุโลก จุดจอด ม.นเรศวร
ชลบุรี ท่าชลบุรี พิษณุโลก สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก
ชลบุรี ท่าพัทยา กำแพงเพชร จุดจอด ต.สลกบาตร
ชลบุรี ท่าพัทยา กำแพงเพชร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร
ชลบุรี ท่าพัทยา ตาก จุดจอด อ.วังเจ้า
ชลบุรี ท่าพัทยา ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก
ชลบุรี ท่าพัทยา ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ .แม่สอด
ชลบุรี ท่าพัทยา นครสวรรค์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์
ชลบุรี ท่าพัทยา พิจิตร วชิรบารมี
ชลบุรี ท่าพัทยา พิจิตร จุดจอดปลวกสูง
ชลบุรี ท่าพัทยา พิษณุโลก จุดจอด ม.นเรศวร
ชลบุรี ท่าพัทยา พิษณุโลก สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก
ชลบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชลบุรี กำแพงเพชร จุดจอด ต.สลกบาตร
ชลบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชลบุรี กำแพงเพชร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร
ชลบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชลบุรี จันทบุรี จุดจอด อ.นายายอาม
ชลบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชลบุรี ตาก จุดจอด อ.วังเจ้า
ชลบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชลบุรี ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก
ชลบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชลบุรี ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ .แม่สอด
ชลบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชลบุรี นครสวรรค์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์
ชลบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชลบุรี พิจิตร วชิรบารมี
ชลบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชลบุรี พิจิตร จุดจอดปลวกสูง
ชลบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชลบุรี พิษณุโลก จุดจอด ม.นเรศวร
ตราด สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตราด กำแพงเพชร จุดจอด ต.สลกบาตร
ตราด สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตราด กำแพงเพชร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร
ตราด สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตราด ตาก จุดจอด อ.วังเจ้า
ตราด สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตราด ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก
ตราด สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตราด ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ .แม่สอด
ตราด สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตราด นครสวรรค์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์
ตราด สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตราด พิจิตร วชิรบารมี
ตราด สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตราด พิจิตร จุดจอดปลวกสูง
ตราด สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตราด พิษณุโลก จุดจอด ม.นเรศวร
ตราด สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตราด พิษณุโลก สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก
ตาก ท่ารถเพชรทัวร์ แม่สอด เพชรบูรณ์ ท่ารถเพชรทัวร์ หล่มสัก
ตาก ท่ารถเพชรทัวร์ แม่สอด กรุงเทพมหานคร ปั๊ม ปตท รามอินทรา (กม 3)
ตาก ท่ารถเพชรทัวร์ แม่สอด กาฬสินธุ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กาฬสินธุ์
ตาก ท่ารถเพชรทัวร์ แม่สอด กำแพงเพชร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร
ตาก ท่ารถเพชรทัวร์ แม่สอด ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น
ตาก ท่ารถเพชรทัวร์ แม่สอด ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ
ตาก ท่ารถเพชรทัวร์ แม่สอด จันทบุรี จุดจอด อ.ขลุง
ตาก ท่ารถเพชรทัวร์ แม่สอด จันทบุรี จุดจอด อ.นายายอาม
ตาก ท่ารถเพชรทัวร์ แม่สอด จันทบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.จันทบุรี
ตาก ท่ารถเพชรทัวร์ แม่สอด ชลบุรี ท่าแหลมฉบัง
ตาก ท่ารถเพชรทัวร์ แม่สอด ชลบุรี ท่าชลบุรี
ตาก ท่ารถเพชรทัวร์ แม่สอด ชลบุรี ท่าพัทยา
ตาก ท่ารถเพชรทัวร์ แม่สอด ตราด จุดจอด ต.แสนตุ้ง
ตาก ท่ารถเพชรทัวร์ แม่สอด ตราด สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตราด
ตาก ท่ารถเพชรทัวร์ แม่สอด ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก
ตาก ท่ารถเพชรทัวร์ แม่สอด นครสวรรค์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์
ตาก ท่ารถเพชรทัวร์ แม่สอด ปทุมธานี จุดจอดนวนคร
ตาก ท่ารถเพชรทัวร์ แม่สอด พิษณุโลก สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก
ตาก ท่ารถเพชรทัวร์ แม่สอด มุกดาหาร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มุกดาหาร
ตาก ท่ารถเพชรทัวร์ แม่สอด ระยอง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ระยอง (ใหม่)
ตาก ท่ารถเพชรทัวร์ แม่สอด ระยอง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ระยอง (ใหม่)
ตาก ท่ารถเพชรทัวร์ แม่สอด ระยอง จุดจอด อ.บ้านฉาง
ตาก ท่ารถเพชรทัวร์ แม่สอด ระยอง ท่า อ.แกลง
ตาก ท่ารถเพชรทัวร์ แม่สอด ระยอง ท่ามาบตาพุด
ตาก ท่ารถเพชรทัวร์ แม่สอด ราชบุรี ราชบุรี
ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก เพชรบูรณ์ ท่ารถเพชรทัวร์ หล่มสัก
ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก กรุงเทพมหานคร ปั๊ม ปตท รามอินทรา (กม 3)
ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก กรุงเทพมหานคร ปั๊ม ปตท รามอินทรา (กม 3)
ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก กาฬสินธุ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กาฬสินธุ์
ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น
ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ
ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก จันทบุรี จุดจอด อ.ขลุง
ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก จันทบุรี จุดจอด อ.นายายอาม
ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก จันทบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.จันทบุรี
ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก ฉะเชิงเทรา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ฉะเชิงเทรา
ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก ชลบุรี ท่าแหลมฉบัง
ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก ชลบุรี ท่าชลบุรี
ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก ชลบุรี ท่าพัทยา
ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก ตราด จุดจอด ต.แสนตุ้ง
ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก ตราด สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตราด
ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก นครสวรรค์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์
ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก ปทุมธานี จุดจอดนวนคร
ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก ปราจีนบุรี แยกกบินทร์บุรี
ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก ปราจีนบุรี แยกกบินทร์บุรี
ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก ปราจีนบุรี แยกกบินทร์บุรี
ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก พิษณุโลก สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก
ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก มุกดาหาร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มุกดาหาร
ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก ระยอง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ระยอง (ใหม่)
ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก ระยอง จุดจอด อ.บ้านฉาง
ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก ระยอง ท่า อ.แกลง
ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก ระยอง ท่ามาบตาพุด
ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก ราชบุรี ราชบุรี
ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก สมุทรสาคร จุดจอดมหาชัย
ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก สมุทรสาคร จุดจอดมหาชัย
ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก สุโขทัย สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุโขทัย
ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ .แม่สอด เพชรบูรณ์ ท่ารถเพชรทัวร์ หล่มสัก
ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ .แม่สอด กรุงเทพมหานคร ปั๊ม ปตท รามอินทรา (กม 3)
ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ .แม่สอด กาฬสินธุ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กาฬสินธุ์
ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ .แม่สอด กำแพงเพชร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร
ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ .แม่สอด ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น
ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ .แม่สอด ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ
ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ .แม่สอด จันทบุรี จุดจอด อ.ขลุง
ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ .แม่สอด จันทบุรี จุดจอด อ.นายายอาม
ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ .แม่สอด จันทบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.จันทบุรี
ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ .แม่สอด ฉะเชิงเทรา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ฉะเชิงเทรา
ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ .แม่สอด ชลบุรี ท่าแหลมฉบัง
ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ .แม่สอด ชลบุรี ท่าชลบุรี
ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ .แม่สอด ชลบุรี ท่าพัทยา
ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ .แม่สอด ตราด จุดจอด ต.แสนตุ้ง
ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ .แม่สอด ตราด สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตราด
ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ .แม่สอด นครสวรรค์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์
ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ .แม่สอด ปทุมธานี จุดจอดนวนคร
ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ .แม่สอด พิษณุโลก สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก
ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ .แม่สอด มุกดาหาร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มุกดาหาร
ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ .แม่สอด ระยอง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ระยอง (ใหม่)
ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ .แม่สอด ระยอง จุดจอด อ.บ้านฉาง
ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ .แม่สอด ระยอง ท่า อ.แกลง
ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ .แม่สอด ระยอง ท่ามาบตาพุด
ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ .แม่สอด ราชบุรี ราชบุรี
ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ .แม่สอด สมุทรสาคร จุดจอดมหาชัย
ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ .แม่สอด สมุทรสาคร จุดจอดมหาชัย
นครพนม สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครพนม เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) 3
นครพนม สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครพนม เลย ท่าด่านซ้าย
นครพนม สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครพนม เลย ท่าภูเรือ
นครพนม สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครพนม เลย สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย
นครพนม สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครพนม แพร่ จุดจอด อ.เด่นชัย
นครพนม สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครพนม พิษณุโลก สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก
นครพนม สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครพนม ลำปาง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง
นครพนม สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครพนม ลำพูน จุดจอดแยกดอยติ
นครพนม สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครพนม สกลนคร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สกลนคร
นครพนม สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครพนม อุตรดิตถ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์
นครสวรรค์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์ กรุงเทพมหานคร ปั๊ม ปตท รามอินทรา (กม 3)
นครสวรรค์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์ กำแพงเพชร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร
นครสวรรค์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์ จันทบุรี จุดจอด อ.ขลุง
นครสวรรค์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์ จันทบุรี จุดจอด อ.นายายอาม
นครสวรรค์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์ จันทบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.จันทบุรี
นครสวรรค์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์ ฉะเชิงเทรา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ฉะเชิงเทรา
นครสวรรค์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์ ชลบุรี ท่าแหลมฉบัง
นครสวรรค์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์ ชลบุรี ท่าชลบุรี
นครสวรรค์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์ ชลบุรี ท่าพัทยา
นครสวรรค์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์ ตราด จุดจอด ต.แสนตุ้ง
นครสวรรค์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์ ตราด สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตราด
นครสวรรค์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์ ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก
นครสวรรค์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์ ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ .แม่สอด
นครสวรรค์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์ ปทุมธานี จุดจอดนวนคร
นครสวรรค์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์ ระยอง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ระยอง (ใหม่)
นครสวรรค์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์ ระยอง จุดจอด อ.บ้านฉาง
นครสวรรค์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์ ระยอง ท่า อ.แกลง
นครสวรรค์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์ ระยอง ท่ามาบตาพุด
นครสวรรค์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์ ราชบุรี ราชบุรี
นครสวรรค์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์ สมุทรสาคร จุดจอดมหาชัย
บึงกาฬ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) 3
บึงกาฬ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ เลย ท่าด่านซ้าย
บึงกาฬ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ เลย ท่าภูเรือ
บึงกาฬ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ เลย สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย
บึงกาฬ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ แพร่ จุดจอด อ.เด่นชัย
บึงกาฬ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ พิษณุโลก สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก
บึงกาฬ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ ลำปาง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง
บึงกาฬ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ ลำพูน จุดจอดแยกดอยติ
บึงกาฬ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ อุตรดิตถ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์
ปทุมธานี จุดจอดนวนคร กำแพงเพชร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร
ปทุมธานี จุดจอดนวนคร จันทบุรี จุดจอด อ.ขลุง
ปทุมธานี จุดจอดนวนคร จันทบุรี จุดจอด อ.นายายอาม
ปทุมธานี จุดจอดนวนคร จันทบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.จันทบุรี
ปทุมธานี จุดจอดนวนคร ตราด จุดจอด ต.แสนตุ้ง
ปทุมธานี จุดจอดนวนคร ตราด สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตราด
ปทุมธานี จุดจอดนวนคร ตาก จุดจอด อ.วังเจ้า
ปทุมธานี จุดจอดนวนคร ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก
ปทุมธานี จุดจอดนวนคร ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ .แม่สอด
ปทุมธานี จุดจอดนวนคร นครสวรรค์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์
ปทุมธานี จุดจอดนวนคร พิษณุโลก จุดจอด ม.นเรศวร
ปทุมธานี จุดจอดนวนคร พิษณุโลก สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก
ปทุมธานี จุดจอดนวนคร ระยอง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ระยอง (ใหม่)
ปทุมธานี จุดจอดนวนคร ระยอง จุดจอด อ.บ้านฉาง
ปทุมธานี จุดจอดนวนคร ระยอง ท่า อ.แกลง
ปทุมธานี จุดจอดนวนคร ระยอง ท่ามาบตาพุด
พิษณุโลก จุดจอด ม.นเรศวร จันทบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.จันทบุรี
พิษณุโลก จุดจอด ม.นเรศวร ฉะเชิงเทรา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ฉะเชิงเทรา
พิษณุโลก จุดจอด ม.นเรศวร ชลบุรี ท่าแหลมฉบัง
พิษณุโลก จุดจอด ม.นเรศวร ชลบุรี ท่าชลบุรี
พิษณุโลก จุดจอด ม.นเรศวร ชลบุรี ท่าพัทยา
พิษณุโลก จุดจอด ม.นเรศวร ตราด สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตราด
พิษณุโลก จุดจอด ม.นเรศวร ระยอง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ระยอง (ใหม่)
พิษณุโลก จุดจอด ม.นเรศวร ระยอง จุดจอด อ.บ้านฉาง
พิษณุโลก จุดจอด ม.นเรศวร ระยอง ท่า อ.แกลง
พิษณุโลก จุดจอด ม.นเรศวร ระยอง ท่ามาบตาพุด
พิษณุโลก สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) 3
พิษณุโลก สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก เลย ท่าด่านซ้าย
พิษณุโลก สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก เลย ท่าภูเรือ
พิษณุโลก สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก เลย สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย
พิษณุโลก สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก เลย วังสะพุง
พิษณุโลก สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก กรุงเทพมหานคร ปั๊ม ปตท รามอินทรา (กม 3)
พิษณุโลก สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก กาฬสินธุ์ จุดจอด อ.กุฉินารายณ์
พิษณุโลก สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก กาฬสินธุ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กาฬสินธุ์
พิษณุโลก สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น
พิษณุโลก สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ
พิษณุโลก สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ
พิษณุโลก สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก จันทบุรี จุดจอด อ.ขลุง
พิษณุโลก สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก จันทบุรี จุดจอด อ.นายายอาม
พิษณุโลก สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก จันทบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.จันทบุรี
พิษณุโลก สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก ฉะเชิงเทรา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ฉะเชิงเทรา
พิษณุโลก สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก ชลบุรี ท่าแหลมฉบัง
พิษณุโลก สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก ชลบุรี ท่าชลบุรี
พิษณุโลก สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก ชลบุรี ท่าพัทยา
พิษณุโลก สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก ตราด สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตราด
พิษณุโลก สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ .แม่สอด
พิษณุโลก สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก นครพนม สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครพนม
พิษณุโลก สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก บึงกาฬ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ
พิษณุโลก สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก บึงกาฬ ศรีวิไล
พิษณุโลก สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก บึงกาฬ พรเจริญ
พิษณุโลก สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก ปทุมธานี จุดจอดนวนคร
พิษณุโลก สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก มหาสารคาม สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มหาสารคาม
พิษณุโลก สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก มหาสารคาม โกสุมพิสัย
พิษณุโลก สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก มุกดาหาร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มุกดาหาร
พิษณุโลก สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก ยโสธร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร
พิษณุโลก สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก ร้อยเอ็ด จุดจอด อ.เสลภูมิ
พิษณุโลก สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก ร้อยเอ็ด สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ร้อยเอ็ด
พิษณุโลก สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก ระยอง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ระยอง (ใหม่)
พิษณุโลก สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก ระยอง จุดจอด อ.บ้านฉาง
พิษณุโลก สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก ระยอง ท่า อ.แกลง
พิษณุโลก สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก ระยอง ท่ามาบตาพุด
พิษณุโลก สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก ลำปาง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง
พิษณุโลก สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก สกลนคร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สกลนคร
พิษณุโลก สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก สกลนคร กุสุมาลย์
พิษณุโลก สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก สกลนคร คำตากล้า
พิษณุโลก สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก สกลนคร วารนิวาส
พิษณุโลก สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก หนองบัวลำภู จุดจอดหนองบัวลำภู
พิษณุโลก สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก อุดรธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี
พิษณุโลก สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก อุบลราชธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี
มหาสารคาม สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มหาสารคาม เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) 3
มหาสารคาม สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มหาสารคาม เพชรบูรณ์ ท่ารถเพชรทัวร์ หล่มสัก
มหาสารคาม สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มหาสารคาม แพร่ จุดจอด อ.เด่นชัย
มหาสารคาม สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มหาสารคาม พิษณุโลก สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก
มหาสารคาม สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มหาสารคาม ลำปาง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง
มหาสารคาม สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มหาสารคาม ลำพูน จุดจอดแยกดอยติ
มหาสารคาม สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มหาสารคาม อุตรดิตถ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์
มหาสารคาม สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มหาสารคาม อุบลราชธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี
มุกดาหาร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มุกดาหาร เพชรบูรณ์ ท่ารถเพชรทัวร์ หล่มสัก
มุกดาหาร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มุกดาหาร ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น
มุกดาหาร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มุกดาหาร ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ
มุกดาหาร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มุกดาหาร ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก
มุกดาหาร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มุกดาหาร ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ .แม่สอด
มุกดาหาร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มุกดาหาร พิษณุโลก สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก
มุกดาหาร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มุกดาหาร สุโขทัย สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุโขทัย
ยโสธร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) 3
ยโสธร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร เพชรบูรณ์ ท่ารถเพชรทัวร์ หล่มสัก
ยโสธร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร แพร่ จุดจอด อ.เด่นชัย
ยโสธร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร พิษณุโลก สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก
ยโสธร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร ลำปาง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง
ยโสธร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร ลำพูน จุดจอดแยกดอยติ
ยโสธร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร อุตรดิตถ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์
ร้อยเอ็ด สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ร้อยเอ็ด เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) 3
ร้อยเอ็ด สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ร้อยเอ็ด เพชรบูรณ์ ท่ารถเพชรทัวร์ หล่มสัก
ร้อยเอ็ด สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ร้อยเอ็ด แพร่ จุดจอด อ.เด่นชัย
ร้อยเอ็ด สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ร้อยเอ็ด พิษณุโลก สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก
ร้อยเอ็ด สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ร้อยเอ็ด ลำปาง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง
ร้อยเอ็ด สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ร้อยเอ็ด ลำพูน จุดจอดแยกดอยติ
ร้อยเอ็ด สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ร้อยเอ็ด อุตรดิตถ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์
ระยอง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ระยอง (ใหม่) กำแพงเพชร จุดจอด ต.สลกบาตร
ระยอง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ระยอง (ใหม่) กำแพงเพชร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร
ระยอง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ระยอง (ใหม่) ตาก จุดจอด อ.วังเจ้า
ระยอง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ระยอง (ใหม่) ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก
ระยอง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ระยอง (ใหม่) ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ .แม่สอด
ระยอง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ระยอง (ใหม่) นครสวรรค์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์
ระยอง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ระยอง (ใหม่) พิจิตร วชิรบารมี
ระยอง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ระยอง (ใหม่) พิจิตร จุดจอดปลวกสูง
ระยอง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ระยอง (ใหม่) พิษณุโลก จุดจอด ม.นเรศวร
ระยอง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ระยอง (ใหม่) พิษณุโลก สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก
ระยอง ท่ามาบตาพุด กำแพงเพชร จุดจอด ต.สลกบาตร
ระยอง ท่ามาบตาพุด กำแพงเพชร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร
ระยอง ท่ามาบตาพุด ตาก จุดจอด อ.วังเจ้า
ระยอง ท่ามาบตาพุด ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก
ระยอง ท่ามาบตาพุด ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ .แม่สอด
ระยอง ท่ามาบตาพุด นครสวรรค์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์
ระยอง ท่ามาบตาพุด พิจิตร วชิรบารมี
ระยอง ท่ามาบตาพุด พิจิตร จุดจอดปลวกสูง
ระยอง ท่ามาบตาพุด พิษณุโลก จุดจอด ม.นเรศวร
ระยอง ท่ามาบตาพุด พิษณุโลก สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก
ระยอง ท่าระยอง กำแพงเพชร จุดจอด ต.สลกบาตร
ระยอง ท่าระยอง กำแพงเพชร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร
ระยอง ท่าระยอง ตาก จุดจอด อ.วังเจ้า
ระยอง ท่าระยอง ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก
ระยอง ท่าระยอง ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ .แม่สอด
ระยอง ท่าระยอง นครสวรรค์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์
ระยอง ท่าระยอง ปทุมธานี จุดจอดนวนคร
ระยอง ท่าระยอง พิจิตร วชิรบารมี
ระยอง ท่าระยอง พิจิตร จุดจอดปลวกสูง
ระยอง ท่าระยอง พิษณุโลก จุดจอด ม.นเรศวร
ระยอง ท่าระยอง พิษณุโลก สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก
ราชบุรี ราชบุรี กำแพงเพชร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร
ราชบุรี ราชบุรี ตาก จุดจอด อ.วังเจ้า
ราชบุรี ราชบุรี ตาก ท่ารถเพชรทัวร์ แม่สอด
ราชบุรี ราชบุรี ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก
ราชบุรี ราชบุรี ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ .แม่สอด
ราชบุรี ราชบุรี นครสวรรค์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์
ลำปาง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง เพชรบูรณ์ ท่ารถเพชรทัวร์ หล่มสัก
ลำปาง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง เลย ท่าด่านซ้าย
ลำปาง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง เลย ท่าภูเรือ
ลำปาง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง เลย สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย
ลำปาง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง เลย วังสะพุง
ลำปาง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น
ลำปาง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ
ลำปาง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง นครพนม สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครพนม
ลำปาง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง บึงกาฬ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ
ลำปาง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง บึงกาฬ ศรีวิไล
ลำปาง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง บึงกาฬ พรเจริญ
ลำปาง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง พิษณุโลก สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก
ลำปาง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง มหาสารคาม สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มหาสารคาม
ลำปาง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง มหาสารคาม โกสุมพิสัย
ลำปาง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง ยโสธร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร
ลำปาง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง ร้อยเอ็ด จุดจอด อ.เสลภูมิ
ลำปาง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง ร้อยเอ็ด สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ร้อยเอ็ด
ลำปาง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง สกลนคร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สกลนคร
ลำปาง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง หนองบัวลำภู จุดจอดหนองบัวลำภู
ลำปาง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง อุดรธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี
ลำปาง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง อุบลราชธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี
ลำปาง สถานีขนส่งลำปาง สกลนคร กุสุมาลย์
ลำปาง สถานีขนส่งลำปาง สกลนคร คำตากล้า
ลำปาง สถานีขนส่งลำปาง สกลนคร วารนิวาส
ลำปาง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง นครพนม สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครพนม
สกลนคร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สกลนคร เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) 3
สกลนคร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สกลนคร เลย ท่าด่านซ้าย
สกลนคร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สกลนคร เลย ท่าภูเรือ
สกลนคร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สกลนคร เลย สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย
สกลนคร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สกลนคร แพร่ จุดจอด อ.เด่นชัย
สกลนคร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สกลนคร นครพนม สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครพนม
สกลนคร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สกลนคร บึงกาฬ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ
สกลนคร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สกลนคร พิษณุโลก สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก
สกลนคร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สกลนคร ลำปาง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง
สกลนคร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สกลนคร ลำพูน จุดจอดแยกดอยติ
สกลนคร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สกลนคร อุตรดิตถ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์
สมุทรสาคร จุดจอดมหาชัย นครสวรรค์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์
สมุทรสาคร จุดจอดมหาชัย กำแพงเพชร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร
สมุทรสาคร จุดจอดมหาชัย ตาก จุดจอด อ.วังเจ้า
สมุทรสาคร จุดจอดมหาชัย ตาก ท่ารถเพชรทัวร์ แม่สอด
สมุทรสาคร จุดจอดมหาชัย ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก
สมุทรสาคร จุดจอดมหาชัย ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ .แม่สอด
สมุทรสาคร จุดจอดมหาชัย นครสวรรค์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์
สุโขทัย สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุโขทัย เพชรบูรณ์ ท่ารถเพชรทัวร์ หล่มสัก
สุโขทัย สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุโขทัย กาฬสินธุ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กาฬสินธุ์
สุโขทัย สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุโขทัย ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น
สุโขทัย สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุโขทัย ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ
สุโขทัย สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุโขทัย ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ .แม่สอด
สุโขทัย สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุโขทัย มุกดาหาร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มุกดาหาร
อุดรธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) 3
อุดรธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี เลย ท่าด่านซ้าย
อุดรธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี เลย ท่าภูเรือ
อุดรธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี แพร่ จุดจอด อ.เด่นชัย
อุดรธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี นครพนม สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครพนม
อุดรธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี บึงกาฬ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ
อุดรธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี พิษณุโลก สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก
อุดรธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี ลำปาง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง
อุดรธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี ลำพูน จุดจอดแยกดอยติ
อุดรธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี อุตรดิตถ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์ เลย ท่าด่านซ้าย
อุตรดิตถ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์ เลย ท่าภูเรือ
อุตรดิตถ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์ เลย สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย
อุตรดิตถ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์ เลย วังสะพุง
อุตรดิตถ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์ ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น
อุตรดิตถ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์ ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ
อุตรดิตถ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์ นครพนม สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครพนม
อุตรดิตถ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์ บึงกาฬ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ
อุตรดิตถ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์ บึงกาฬ ศรีวิไล
อุตรดิตถ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์ บึงกาฬ พรเจริญ
อุตรดิตถ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์ มหาสารคาม สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มหาสารคาม
อุตรดิตถ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์ มหาสารคาม โกสุมพิสัย
อุตรดิตถ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์ ยโสธร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร
อุตรดิตถ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์ ร้อยเอ็ด จุดจอด อ.เสลภูมิ
อุตรดิตถ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์ ร้อยเอ็ด สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ร้อยเอ็ด
อุตรดิตถ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์ สกลนคร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สกลนคร
อุตรดิตถ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์ หนองบัวลำภู จุดจอดหนองบัวลำภู
อุตรดิตถ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์ อุดรธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี
อุตรดิตถ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์ อุบลราชธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี
อุตรดิตถ์ สถานีขนส่งอุตรดิตถ์ สกลนคร กุสุมาลย์
อุตรดิตถ์ สถานีขนส่งอุตรดิตถ์ สกลนคร คำตากล้า
อุตรดิตถ์ สถานีขนส่งอุตรดิตถ์ สกลนคร วารนิวาส
อุบลราชธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) 3
อุบลราชธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี เพชรบูรณ์ ท่ารถเพชรทัวร์ หล่มสัก
อุบลราชธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี แพร่ จุดจอด อ.เด่นชัย
อุบลราชธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น
อุบลราชธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ
อุบลราชธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี พิษณุโลก สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก
อุบลราชธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี ลำปาง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง
อุบลราชธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี ลำพูน จุดจอดแยกดอยติ
อุบลราชธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี อุตรดิตถ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์